Trang chủ

Năm thành lập                         : 1923

Tên trường                              : Radboud University

Địa chỉ                                      : Comeniuslaan 4, Nijmegen, Hà Lan

Loại trường                             : Công lập

Loại trường                             : Đại học Nghiên cứu – Research University

Link website trường               : http://www.ru.nl/english/

Tổng số sinh viên                   : 19.000

Kì nhập học                             : Tháng 2 và tháng 9 hàng năm.

Các chương trình đào tạo     : Cử nhân, thác sĩ.

Ngôn ngữ                                : Tiếng Anh.

Ranking                                   :

#143 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2013

#131 trường đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2012-2013