Computing Science (Khoa học máy tính)

Khoa học máy tính đã thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta trong thập kỷ qua. Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống mà không có điện thoại thông minh, máy tính xách tay hoặc Internet? Hoặc không có phương tiện truyền thông xã hội: Facebook, Netflix, Spotify và mua sắm trực tuyến…? Chỉ hơn hai mươi năm trước, tất cả những điều này thậm chí không tồn tại!

Ngày khai giảng: 30 tháng 3 năm 2019.

Bạn có phù hợp với chuyên ngành này?

  • Bạn có quan tâm đến việc khoa học điện toán có thể thay đổi xã hội của chúng ta như thế nào?
  • Bạn có muốn nhiều hơn là chỉ học lập trình?
  • Bạn có thích giải đố và sử dụng sự sáng tạo của bạn?
  • Bạn có thể bảo vệ hệ thống CNTT khỏi tin tặc và tội phạm mạng không?
  • Bạn có muốn làm việc trong một công ty phần mềm sinh viên và làm việc cho khách hàng thực sự?

Chương trình học Khoa học máy tính

Khoa học máy tính là một chương trình Cử nhân dạy tiếng Anh. Trong ba năm, bạn sẽ được cung cấp một nền tảng rộng lớn và vững chắc cho phép bạn đối phó và định hình các công nghệ thông tin trong tương lai.

Khoa học máy tính có phải là học lập trình không? Phải, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong chương trình Bachelor Bachelor. Là một nhà khoa học máy tính, bạn sẽ tìm hiểu cách phần mềm hoạt động, cách thông tin được biểu thị dưới dạng dữ liệu số, nguyên lý toán học và logic cơ bản là gì và cách thức tất cả những điều này được thực hiện trong phần cứng như máy tính và mạng kỹ thuật số. Bạn cũng sẽ học cách áp dụng bảo mật mạng để bảo vệ các hệ thống CNTT.