Chương trình cử nhân

Đại học Radboud cung cấp mười bốn chương trình Cử nhân dạy tiếng Anh trong các ngành sau:

Khoa Nghệ thuật, Văn hóa và Lịch sử gồm 2 chuyên ngành:
Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật
Lịch sử so sánh châu Âu

Khoa học hành vi và xã hội gồm 2 chuyên nghành:
Trí tuệ nhân tạo (chương trình Numerus fixus)
Tâm lý học (chương trình Numerus fixus)

Kinh doanh và Kinh tế gồm 2 chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh
Kinh tế và Kinh doanh kinh tế

Ngôn ngữ và giao tiếp gồm 3 chuyên nghành:
Nghiên cứu Mỹ
Ngôn ngữ và văn hóa tiếng anh
Truyền thông kinh doanh quốc tế

Triết họ gồm chuyên ngành:
Triết học, Chính trị và Xã hội

Khoa học gồm 4 chuyên ngành:
Sinh học (chương trình Numerus fixus)
Hóa học
Khoa học máy tính
Khoa học đời sống phân tử