American Studies ( Mỹ học)

Chuyên ngành Mỹ học cung cấp cho bạn khả năng hòa mình vào văn hóa, văn học, lịch sử, chính trị và truyền thông của Hoa Kỳ. Chương trình này cho phép bạn hiểu sâu hơn về một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất hiện nay trên thế giới: các ý tưởng và giá trị thúc đẩy nó, lịch sử và chính trị định hình nó, và các nền văn hóa địa phương và toàn cầu mà điều này đã hình thành. Trong khi bạn đang học điều này, bạn sẽ làm việc chăm chỉ để học nói và viết tiếng Anh Mỹ ở mức độ trôi chảy chuyên nghiệp.

Ngày khai giảng: 30 tháng 3 năm 2019.

Tại sao nên học ngành Mỹ học?

  • Một chương trình đầy thách thức và thú vị, kết hợp việc nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn học, xã hội, lịch sử và chính trị
  • Đắm chìm hoàn toàn trong tiếng Anh, tập trung mạnh vào các khóa học tiếp thu ngôn ngữ
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế năng động
  • Cơ hội đi du học hoặc thực tập.

Bạn sẽ học cái gì?

Trong chương trình Cử nhân, bạn sẽ tập trung vào tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ và văn hóa. Bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử và cấu trúc của ngôn ngữ và làm quen với văn học, lịch sử và xã hội Mỹ trong suốt nhiều thế kỷ. Và tất nhiên bạn sẽ học nói tiếng Anh ở cấp độ chuyên nghiệp.